شرکت کانادایی اینکاس تنها به ساخت نسخه‌های مسلح و ضدگلوله از خودروهای مسافری معمولی مشغول نیست. این شرکت همچنین سازنده‌ی برخی از خشن‌ترین خودروها برای ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی می‌باشد.


جدیدترین محصول این شرکت خودروی حمل کننده‌ی پرسنل مسلح یا APC و خودروهای تخلیه‌ی پزشکی مسلح AMEV می‌باشد. این نام طویل نشان دهنده‌ی خودروی چندمنظوره‌ای است که برای عبور از بدترین محیط‌ها و سخت‌ترین زمین‌ها طراحی شده است. خودروی مورد بحث همچنین باید سرنشینان را به لطف سطح حفاظت بالستیک 7 محافظت کند.


محصول جدید اینکاس برای حمل پرسنل نظامی و تلاش برای عملیات نجات و جست‌وجو طراحی و ساخته شده است بنابراین مشتریان بالقوه‌ی این خودرو نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای حافظ صلح می‌باشند. اینکاس سوپریور می‌تواند تا 14 سرنشین و یا 2 سرنشین سالم و 6 مجروح را حمل کند. همچنین استفاده از پلتفرم مدولار باعث شده طیف وسیعی از ق